Južná Morava a Záhorie

Regióny Južná Morava a Záhorie

Južná Morava

 

Hospodársky významný región s výhodnou polohou v juhovýchodnej časti Českej republiky pri hraniciach s Rakúskom a Slovenskom oddávna predstavuje strategickú križovatku Európy. Rozlohou sa Juhomoravský kraj radí na štvrté miesto a počtom obyvateľov na tretie miesto medzi ostatnými regiónmi Českej republiky. Do Európy tadiaľto kráčalo kresťanstvo, pozdĺž tunajších riek sa počas stáročia zrodilo množstvo mestečiek a miest, na svahoch sa dodnes prestierajú vinice a ovocné sady. Svojim návštevníkom južná Morava predkladá romantickú škálu kultúrnych, prírodných a technických pamiatok, na svoje si prídu aj ctitelia modernej architektúry a milovníci židovkých pamiatok. Štyri tunajšie lokality sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ponuku doplňuje príťažlivá folklórna a vinárska turistika.

Vinárstvo na južnej Morave patrí medzi najstaršie v Európe, vínna réva sa tu pestuje už od dôb Keltov. Tunajší ľudia dobre vedia, že skutočné poklady sa neukrývajú na dne morí, ale vo vínných pivniciach alebo archívoch. K návšteve vábia nielen vinohrady, pamiatkové rezervácie vinných pivníc či pivničné uličky, ale tiež vinárske expozície, výstavy, veľtrhy či vinobranie. Kraj je naviac pretkaný cyklistickými vinárskými chodníkmi, ktoré ponúkajú neobvyklé spojenie – bicykel a víno. Ale nemusíte sa báť – víno je síce alkohol, ale jeho ochutnávanie je obrad, počas ktorého sa hovorí, ujedá a spieva.

V rade oblastí južnej Moravy sú ľudové tradície viditeľné na každom kroku. Pestré kroje, dávne obyčaje a zabudnuté remeslá sú súčasťou každodenného života – a to už vôbec nehovoríme o charakteriskticom nárečí, nežne lyrických i rázne rytmických ľudových piesňach, tanci a cimbálovej muzike, ktorých krásu si môžete vychutnať na moravských národopisných slánostiach. V takýchto dňoch sa pomyselné brány obcí a miest otvárajú dokorán a tisíce návštevníkov sa nechávajú vtiahnuť do víra ľudových tradícií, zvykov, piesní a krojov. Príjemným spestrením potuliek južnej Moravy bývajú tiež návštevy skanzenov alebo originálnych remeselných dielní s bohatou ponukou štýlových suvenírov. Mužský improvizovaný tanec skočného typu – Slovácký verbunk, ktorý sa tancuje vo väčšine obcí na Slovácku sa stal nemateriálným dedičstvom ľudstva zapísaným do UNESCO.

 

Záhorie

 

Záhorie je región a región cestovného ruchu na západe Slovenska.
Zo severozápadu ho ohraničuje rieka Morava, ktorá tu súčasne tvorí aj štátnu hranicu s Českom a Rakúskom. Na severe je ohraničený Bielymi Karpatami a Myjavskou pahorkatinou a na východe Malými Karpatami. Je rozdelený na Horné Záhorie, Stredné Záhorie a Dolné Záhorie. Niekedy sa doň neradia obce Lozorno, Jablonové, Pernek, Kuchyňa a Rohožník, ktoré bývajú aj označované ako Podhorie a Stupava, Marianka a Borinka, ktoré sa niekedy zaraďujú do bratislavského regiónu.
Dôležité centrá: Malacky, Skalica, Senica, Holíč, Stupava, Šaštín-Stráže, Gbely. Záhoráci rozprávajú nárečím veľmi podobným nárečiam na susednej Morave.
Záhorie bolo v období Veľkej Moravy súčasťou Moravského kniežatstva.

Názov Záhorie má staré korene, ktoré siahajú do 17. storočia. Pochádza od latinského pomenovania Processus transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za Malými Karpatmi, teda „za horami“. Región leží v západnej časti Slovenska. Územie na západe vymedzuje štátna hranica s Rakúskom, ktorú tvorí rieka Morava, na severozápade štátna hranica s Českou republikou. Na juhovýchode ho ohraničujú Malé Karpaty.
Vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam Záhorie patrí k najstaršie osídleným územiam na Slovensku.
Z hľadiska cestovného ruchu poskytuje región vhodné podmienky na cykloturistiku, pešiu turistiky a letný pobyt pri vode viacerých jazier. Kúpele Smrdáky, šaštínska bazilika minor a kultúrnohistorické pamiatky bývalého slobodného kráľovského mesta Skalica doplňujú ponuku regiónu.

Pri návšteve Záhoria určite ochutnajte tradičný skalický trdelník. Na záhorí nájdete mnoho turisticky zaujímavých miest. V Smrdákoch vyviera liečivá voda s vysokým obsahom sírovodíka, ktorá je vhodná najmä na liečenie kožných chorôb. Centrom Záhoria je mesto Senica, ktoré Vám taktiež umožní stráviť poludnie veľmi aktívne spoznávaním krás Senice.
Záhorie je tiež známe svojimi folklórnymi festivalmi, hradnými slávnosťami, jarmokmi, trdlofestom, ale i ochutnávkami vín. Navštívte Záhorie – kraj plný pohostinnosti, žijúci kultúrou a známy svojou typickou záhoráčtinou a určite nebudete ľutovať.